FANDOM


<Czołówka SKNews>

Maurycy Brukowiec

Witham państhwa, nazhywam się Mauhrycy Bhrukowiec. Jak państhwo wiedzhą, wczohraj wyhwiad z CenhCkiem phrzephrohwadził Jahrek Psikuthas, jednak zhostał on phrzeniesiony dho innegho odhdziału SKhNews. W kahżdym hrazie w naszhym sthudiu jesth CenhCek i już zha chwhilę odhpowie nha mohje pytahnia.

CenCek

Jeśli mogę coś wtrącić, to powiem, że na niektóre pytania nie odpowiem.

M B

Nho dhobrzhe...Whięc nha poczhąthek, ihle khrahjów planhujecie wphrowadzhić dho ghry?

C C

Do gry planujemy wprowadzić około siedmiu, ośmiu państw wschodniej i środkowej Europy.

M B

Ahha. Czhy w ghrhzhe będzhie wahrsthwa ekhonomiczhna? I dhrughie pythanie, czhy będzhie wahrstwa wohjskhowa?

C C

Pojawi się uproszczona warstwa ekonomiczna i rozbudowana warstwa wojskowa. Każde z państw posiadać będzie różniącą się od innych armię. Przykładowo, Albania posiadać będzie oddział żołnierzy niewidocznych prawie wcale dla wroga - tak jakby ich nie było.

M B

Dhobhrzhe, czhy phohjawi się dhyphlomahcja?

C C

Tak, między graczami. No i w niektórych sytuacjach również z innymi krajami będziemy rozmawiać.

M B

W hjakhich lathach dzhiać bhędzhie się akhchja ghry?

C C

Akcja gry toczyć się będzie w latach od 2010 do 2017. Chyba następne twoje pytanie będzie o fabułę, więc już teraz na nie odpowiem: fabuła gry nie będzie zbyt rozbudowana. Mogę zdradzić, że zacznie się od wywołania wojny Rumunii przez jeden z nieujawnionych jeszcze krajów.

M B

Dzhiękhuhję, tho hjuż khohniec thej czhęści wyhwiadhu
, hjuhż juthro kholejhna.